Bestellen

Ezechiël deel 1 De Profeet Ezechiël deel 1 692 pagina's ISBN -978-90-804423-9-9 uitgegeven door PMI Boeken € 64,50

Ezechiël deel 1

Ezechiël lijkt op het eerste gezicht een boek waarvan  een groot deel raadselachtig overkomt. Dat ligt niet aan het boek, maar aan de vertaling die u heeft. De meeste vertalingen zijn namelijk sterk beïnvloed door de traditie, of sluiten te weinig aan bij de Hebreeuwse grondtekst. 

In deze verklaring wordt u meegenomen naar de oudst bekende grondtekst. Die wordt gebruikt als basis om de profetie stap voor stap te verklaren. Binnen die exegese worden niet alle vragen beantwoord, maar wel vele. En dan ontstaat het beeld van een machtig document van de Raad Gods. Daarin worden geheimen ontsluierd die verleden, heden en toekomst betreffen en wordt lot en bestemming van het volk Israël in heldere lijnen neergezet. Het boek Ezechiël is dus een bijzonder Bijbelboek.

Het bevat verslagen van wonderlijke verschijningen die een  onaards karakter hebben. Daarnaast is er sprake van oordeelsprofetieën die huiveringwekkende details bevatten. De meeste aandacht gaat uit naar de visioenen over de troonwagen (de Sjechina van Jahweh) die Ezechiël optekende. Die doen op het eerste gezicht nogal surrealistisch aan en deze stimuleerden velen tot allerlei speculaties, waarin geen zee te hoog ging. Zo beschouwen sommige vrijzinnige wetenschappers de visioenen als het product van een verwarde geest. Anderen lazen in de tekst een ontmoeting met buitenaardse wezens. De schrijver Erich Von Däniken haakte daar slim op in en behaalde met zijn boeken hoge verkoopcijfers. Vanuit de kerken kwam daar maar weinig weerwoord op. De meeste christenen vonden Ezechiël maar een moeilijk boek. Sommigen echter, die de moeite namen de tekst zorgvuldig te bestuderen, herkenden de geur van Goddelijke profetie met een hoge heiligheidsgraad.

Wie meer kennis wil hebben het handelen van God, moet Ezechiël bestuderen. Geen ander boek in de Bijbel geeft zoveel kennis vrij over de Hoogheilig. Het is de vingerafdruk van Zijn persoonlijkheid.

 

 

 

Het verdriet van God
Ezechiël spreekt over de ondergang van Israël, bijvoorbeeld in hoofdstuk 36:20 (Grondtekst 1):

Maar waarheen zij ook onder de heidenvolken gingen, daar schonden zij mijn heilige naam. Want er werd van hen gezegd: Deze zijn het volk van Jahweh, toch hebben zij Zijn land verlaten. En Ik maakte Mij zorgen om mijn heilige naam, die zij – het huis van Israël – onder de heidenvolken schonden, waarheen zij ook gingen.

Die ondergang vormt een onduldbare smet op de reputatie van de Almachtige. Het volk Israël moet dus terug naar het land Kanaän om die smaad weg te nemen. Nu is er een probleem. Er bestaan twee verschillende volksdelen: Joden (de stammen Juda en Benjamin) en Israëlieten (de overige tien stammen).

Het volk Israël werd als kaf uitgestrooid (Hosea 13:3) en ging op in de volken. Maar, zij worden in de Eindtijd weer zichtbaar gemaakt (te voorschijn brengen). Dat proces is in onze dagen begonnen. Want heden melden zich volken uit India, China en Afrika, die zeggen van Israël af te stammen. Telugu Joden (Efraïm); B’ney Menashe (Manasse); Beta Yisrael (Dan); Pathanen (diverse stammen van Israël); Chiang-Min Joden, enz. In tegenstelling tot de tien stammen van Israël is het niet nodig om de Joden zichtbaar te maken. Zij zijn gemakkelijk te vinden en worden verzameld uit alle landen van de wereld. Heel het volk Israël gaat uiteindelijk terug naar Kanaän.

Klik hier om een passage te lezen uit de bespreking Ezechiël deel 1 9-2 Exegese.