Over de auteur

Gert A. van de Weerd, geboren in 1946 in Veenendaal. Hij volgde  een studie hoogfrequent-technologie. In 1973 begon hij als technicus bij een importbedrijf van orgels en piano’s. Het werd een periode waarin zijn belangstelling veranderde van een zuiver technische naar een zakelijke loopbaan. 

Hij studeerde Economie bij het Instituut voor Sociale Wetenschappen en werd in 1976 benoemd tot directeur van het importbedrijf. In 1988 gooide hij het roer totaal om en werd van importeur producent, door de bekende orgelfabriek Johannus over te nemen. Die omslag is succesvol gebleken, want Johannus Orgelbouw behoort thans tot de toonaangevende orgelbouwers ter wereld.

De auteur is gehuwd en vader van vier kinderen. Studeren doet hij vrijwel dagelijks, gemiddeld 3-5 uur per dag en dat al meer dan 25 jaar. Als kind kerkte hij bij de Gereformeerde Gemeente. Later ging hij over naar de Christelijk Gereformeerde Kerk.

In de zomer van 1999 werd zijn eerste boek gepubliceerd: De Verklaring van De Profeet Zacharia. Dat was de vrucht van een intensieve bestudering van de profeten van het Oude Testament, die hij in 1981 begon. Geen uitgever was in het manuscript geïnteresseerd, dus gaf Van de Weerd het zelf uit. Tot zijn vreugde ontstond er al snel belangstelling voor het boek in de kerkelijke pers, vooral het Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad, Het Zoeklicht en Visie. Die belangstelling werd, oorspronkelijk, niet alleen gevoed door interesse in het boek zelf. Het fenomeen, dat de eigenaar van Johannus Orgelbouw een theologisch boek geschreven had was, was de reden; niet de inhoud daarvan. Het boek werd dus eigenlijk als een rariteit gezien, dat voor een leuk katern zorgde om de krant te vullen.

In juni 2001 volgde het tweede boek: De Profeet Micha. Ondertussen was de interesse uit de theologische hoek toegenomen. Ook waren er enige prominenten die, gedurende het ontstaan van Micha, delen van het manuscript ontvingen, meelazen en commentaar leverden. Daaronder de publicist prof. Dr. B. Smalhout, de ethicus prof. Dr. W.H. Velema, de evangelist Dato Steenhuis en Feike ter Velde (publicist). Op de publicatie van De Profeet Micha werd dan ook geheel anders gereageerd. De aanbeveling door Smalhout, Velema, Steenhuis en ter Velde wekte grote verbazing in vakkringen en deed de belangstelling sterk toenemen. 

In maart 2002 verscheen De Profeet Daniël, deel 1, enige maanden later gevolgd door deel 2. Nu verschenen een groot aantal artikelen in diverse bladen en periodieken. De toegenomen bekendheid van de schrijver deed de verkoop snel stijgen. 

 

Met de publicatie van De Profeet Ezechiël, deel 1 (maart 2005), was sprake van een ontluikend oeuvre, dat uiteindelijk alle profeten zal beslaan. Daarna volgden De Profeet Ezechiël, deel 2; De Profeet Hosea en De Profeet Amos.

De doelstelling van de auteur is om de grondtekst zelf te laten spreken, zonder dat die exegese door enige dogmatische overweging wordt beperkt. Tevens gaat hij veel te raad bij de Joodse rabbi’s, wiens werken hij met groot respect benadert. 
De Eindtijd heeft een prominente plaats in zijn verklaringen. Hij ziet de bediening van de meeste profeten in het licht van het Messiaanse Rijk, dat eens gesticht zal worden. Dat legt hij niet zomaar, als een persoonlijke mening neer, maar die exegese wordt breed uit de bijbel opgebouwd. Daarin vinden we dan ook de vingerafdruk van de auteur: Een rotsvast geloof dat profetie een woordvoorwoord geciteerde boodschap van God is.

Die rotsvaste overtuiging blijkt tevens uit de Bijbelstudies die hij geeft. Deze vangt hij gewoonlijk aan met de uitspraak: Wie niet gelooft is een sukkel. Daarmee heeft hij de aandacht van zijn toehoorders in enkele woorden gevangen. Vervolgens legt hij uit waarom hij tot die uitspraak komt. Daarin is het thema: Geloof is niet alleen een aanname van iets dat je maar vaag kunt onderbouwen. Het kan tevens gegrondvest worden op hard bewijs. Je moet er alleen wat moeite voor doen. Van de Weerd draagt deze mening met verve uit en dat klinkt in zijn boeken door. Zijn manier van verklaren is uniek. Dat betekent niet dan er geen kritiek wordt uitgeoefend. Zijn opvattingen botsen nog al eens met die van de kerk van de Reformatie, hoewel dat nooit ontaard in scherpe kritiek. De naam van prof. Dr. W.H. Velema, die samen met prof. Van Genderen de ‘Beknopte Gereformeerde Dogmatiek’ schreef, lijkt dan ook niet in de commissie van aanbeveling thuis te horen. Zelf motiveert prof. Velema dat als volgt: Ik ben het zeker niet in alles met de auteur eens, maar kan zijn stellingen moeilijk bestrijden. Mede daarom is hij van mening dat de auteur iets wezenlijks toevoegt aan de theologie en steunt hij hem van harte.

De boeken van de auteur zijn in begrijpelijke taal geschreven. Ze zijn dus niet alleen geschikt als naslagwerk, maar ook heel bruikbaar voor Bijbelstudie.

Klik op 'De Theologie van de Logica' voor meer achtergrondinformatie over de auteur.