Bestellen

Daniël deel 2 De Profeet Daniël deel 2 456 pagina's ISBN -90-806409-3-X uitgegeven door PMI Boeken € 52,50

Daniël deel 2

Met hoofdstuk 7 begint het tweede deel van Daniël en bereiken we het hart van dit bijzondere boek. Dit gedeelte bevat een aantal visioenen en/of openbaringen die de profeet van Godswege ontving en tevens een bijzonder gebed (hoofdstuk 9). 

Het tweede deel is, qua inhoud, in vier delen op te splitsen. Hoofdstuk 7, 8 en 9 zijn stuk voor stuk afgeronde perikopen. De hoofdstukken 10, 11 en 12 zijn dat echter niet. Zij vormen samen een onverbrekelijke eenheid en hadden eigenlijk ondergebracht moeten worden in één hoofdstuk. De profeet Daniël ontving totaal vier visioenen en/of profetische boodschappen over de toekomst. Heden is een gedeelte daarvan reeds historie geworden. Een belangrijk deel van de profetie is echter nog onvervuld en betreft primair de Eindtijd. Het eerste visioen vinden we in hoofdstuk 7, het tweede in hoofdstuk 8, het derde in hoofdstuk 9b en het vierde in hoofdstuk 11 en 12.

De droom van Nebukadnezar

De visioenen van hoofdstuk 7-12 zijn onlosmakelijk verbonden met het beeld uit de droom van koning Nebukadnezar uit hoofdstuk 2. Het thema van die droom betreft enerzijds het wedervaren van de (grote) koninkrijken der mensen, voorzover die te maken hebben met het volk Israël. 

 

Anderzijds ziet de profetie uit op de komst van de steen (hoofstuk 2:34). Dat is het toekomstige Messiaanse Rijk en haar koning, Jezus Christus, de Messias. De visioenen van het tweede gedeelte van Daniël betreffen grotendeels dezelfde thema's.

Klik hier om passages te lezen over het Messiaanse Rijk en de gestelde tijd.

Klik hier om een passage te lezen uit de bespreking van hoofdstuk 7.