Bestellen

Daniël deel 1 - UITVERKOCHT De Profeet Daniël deel 1 447 pagina's ISBN -90-806409-2-1 uitgegeven door PMI Boeken € 0,00

Daniël deel 1 - UITVERKOCHT

Het boek Daniël staat heden sterk in de belangstelling en overtreft op dat punt elk ander boek uit het Oude Testament. De reden daarvoor is, dat de profeet Daniël profetieën heeft opgetekend, die, volgens velen, gedetailleerde gegevens over het eind der tijden bevatten. Die opvallende aandacht voor het Eindtijdaspect van Daniël is een fenomeen, dat zo'n 50 jaar geleden nauwelijks bestond. 

Ook toen kenden veel christenen Daniël. Echter, niet als profeet en ziener, maar als een soort Robin Hood-achtige figuur, die spannende avonturen beleefde aan het koninklijk hof te Babel, welke bovendien ook nog goed afliepen. De prachtige verhalen uit hoofdstuk 1-6 lenen zich dan ook bij uitstek voor boeiende vertellingen. Vandaar, dat vrijwel elk kind uit een christelijk millieu deze als bagage, van jongs af meekreeg. Het tweede, zogenaamde profetische, gedeelte van Daniël verkreeg een geheel andere reputatie. Dat werd, zo'n vijftig jaar geleden, algemeen beschouwd als een nogal mistig verhaal van dubieuze herkomst. Het werd daarom door het grootste gedeelte van de christenheid opvallend gemeden. Zij die er wel belang in stelden werden al gauw ingedeeld bij 'verdachte' sektarische stromingen, zoals het judaïsme, chiliasme en adventisme. Heden is dat beeld ingrijpend veranderd. Er is een brede belangstelling ontstaan voor het Eindtijdaspect van deze profetie en die loopt door alle religieuze groeperingen heen.

De grote aandacht voor het boek Daniël staat niet alleen. Van De Openbaring van Johannes is hetzelfde te zeggen.

 

 

Beide boeken, die deels over dezelfde zaken handelen, staan aan de basis van een vloedgolf van publicaties, vooral in het Engelstalig gebied van de christenheid. Het boek Daniël heeft sterke overeenkomsten met De Openbaring van Johannes. In feite vullen ze elkaar gedeeltelijk aan. Het ene boek is zonder hulp van het andere vrijwel niet te doorgronden.

Als het gaat om commentaar over De Openbaring van Johannes, kan Nederland nog wel een beetje meekomen. Over het boek Daniël is echter zeer weinig beschibaar, vooral als het gaat om een gedegen bestudering van de oudst bekende grondtekst in relatie tot de exegese.

Dit boek is geschreven om in die lancune te voorzien en vormt als zodanig een logisch vervolg op twee eerdere publicaties van de auteur, een verklaring over het boek Micha en het boek Zacharia, die beide ook deels over de Eindtijd handelen.

Klik hier om een passage te lezen uit de bespreking van hoofdstuk 2