Bestellen

Jesaja deel 2 1012 pagina's ISBN 978-90-827490-2-1 uitgegeven door PMI Boeken € 74,50

Jesaja deel 2

De verschijning van Jesaja deel 1 heeft heel wat commentaar losgemaakt. Opvallend is – dit tot verbazing van de auteur – dat daar weinig kritiek tussen zit. Er is vooral waardering voor de pure vertaling van de grondtekst. Prof. dr. W. van ‘t Spijker schreef: U hebt een werk gepresenteerd dat het teken draagt van harde en volhardende studie; daarvoor oprechte en diepe dank. Prof. dr. Mart Jan Paul: De auteur komt met veel nieuwe inzichten, waarbij hij de nadruk legt op de betekenis voor onze toekomstverwachting. Daarin wordt tevens het Nieuwe Testament betrokken. Ook voor de lezer die wel eens andere keuzes maakt, bevatten de boeken een schat aan inzichten die tot bezinning leiden. Prof. dr. Roukema: Er staat veel in uw boeken dat Bijbellezers verder zal helpen. Juist deze laatste opmerking raakt de kern. Want de heldere wijze waarop Gert van de Weerd zijn exegeses geeft – in gewoon Nederlands; hij gebruikt geen beroepseigen taal – blijkt in brede kringen aan te slaan. Een toenemend aantal Bijbelstudiegroepen maakt dan ook dankbaar gebruik van zijn noeste arbeid.

Zeer gedetailleerde tekst

Het tweede deel van Jesaja spreekt grotendeels over de toekomst. Uitzondering zijn de hoofdstukken 36-39 die een historische setting hebben. Die toekomst spitst zich toe op de vestiging van het Messiaanse Rijk en dat betreft tot op heden onvervulde profetie.

Voorgaande mening wordt maar door weinigen gedeeld. De meeste verklaarders lezen in dit deel van Jesaja reeds vervulde profetie en betrekken die op de Babylonische ballingschap en de terugkeer van de Joden naar Kanaän. Kunnen wij een zo afwijkende mening dan wel solide onderbouwen? Is het niet alleen een mening die vooral voortkomt uit eigenmachtige theologie? Beslist niet. Want de onderbouwing voor onze mening ligt niet in een voorgekookt dogma, maar in het detail van de profetie van Jesaja. Want die bevestigt keer op keer dat de profeet over een onvervulde toekomst spreekt. Die details komen uit de grondtekst, echter die kennis is grotendeels nieuw. De traditionele theologie reageert daar helaas heel traag op.

Ook op dit punt zult u zich waarschijnlijk afvragen: Waarom denkt u het beter te weten dan zo veel andere theologen? Wel, die wetenschap komt allereerst voort uit de toegenomen kennis van het Oudhebreeuws en het feit dat we nu duidelijkheid hebben wat de meest betrouwbare grondtekst is. Daarnaast is sprake van een ‘belichting door de Heilige Geest’. Het is namelijk mijn vaste overtuiging dat de Heilige Geest de aandacht op juist dát aspect van de Raad Gods (= Gods plan met de mensheid) richt, die voor een tijdvak van belang is. Zo waren de eerste christenen voornamelijk gericht op de verspreiding van het Evangelie; legde Augustinus de fundamenten voor de kerkelijke huishouding; Maarten Luther werd het wezen van de genade heropenbaard; Calvijn de rechtvaardiging door het geloof.

Nu zien we een voortdurende toename van kennis over de Eindtijd. Dat is geen toeval: Het is een teken aan de wand dat die Eindtijd dichtbij is gekomen! Ook sta ik niet alleen in mijn exegeses. Een toenemend aantal Bijbelverklaarders gaan de ogen open dat Jesaja inderdaad over de Eindtijd spreekt

Deel 2 van Jesaja kenmerkt zich vooral door de gedetailleerde profetie. Daarin vinden we als hoogtepunten:

  1. Een rede van God zelf, waarin Hij de soevereiniteit over de aarde op zich neemt (Jesaja 40 en 41:1-5).
  2. De ondergang van het kwaad op aarde en de val van Satan (Jesaja 47 en 48).
  3. De roeping van Jezus Christus (Jesaja 49:1-6).
  4. Huisregels voor het Messiaanse Rijk (Jesaja 56:1-9).
  5. Toekomstige zegeningen in het Messiaanse Rijk (Jesaja 60-62) met daarin de ‘kroningsrede’ van koning Jezus  (Jesaja 61, die een vervolg krijgt in Jesaja 66:1-5).

Hier vindt u een voorbeeld van de Grondtekst en Exegese.

Lees meer over de 'Theologie van de Logica'.