Home

Indien u deze website bezoekt, bent u geïnteresseerd in de profetenboeken en wellicht ook in de Eindtijd. De auteur heeft de profeten vele jaren nauwgezet bestudeerd. Zijn studie is gebaseerd op een de Leningrad Codex die heden als de meest zuivere grondtekst geldt en mede uit zeer oude handschriften (o.a. de Dode Zee-rollen) is samengesteld. Die oude handschriften hebben het zicht op de profetieën verdiept en verhelderd, waardoor ze veel beter leesbaar zijn geworden.

In 1999 werd zijn eerste boek uitgegeven; De Verklaring van de Profeet Zacharia. Inmiddels is de herziene uitgave sinds 9 november 2022 beschikbaar, geheel gereviceerd.

In Juni 2000 volgde De Verklaring van de Profeet Micha. In februari 2002 werd De Verklaring van Daniël 1 uitgegeven en enige maanden later De Verklaring van de Profeet Daniël 2. Later zagen twee spraakmakende boeken het licht: De Verklaring van Ezechiël, deel 1 en 2. Daarna kwamen nog De Verklaring van de Profeet Hosea en Amos.

In 2015 verscheen het eerste deel van de Verklaring van Jesaja; het tweede in 2018. Het zijn omvangrijke boeken die stap voor stap de grondtekst ontrafelen en die in begrijpbaar Nederlands verklaren.

Ondertussen ontstond ook buiten Nederland belangstelling voor de verklaringen van Gert van de Weerd. Begin 2021 werd de Engelse versie van Hosea in Grand Rapids (USA) uitgegeven.

Eind November 2021 verscheen ‘De Verklaring van de Openbaring van Jezus Christus door Johannes’. Op dat boek is lang gewacht door lezers van de studieboeken van Gert. Ook dat is een omvangrijk boek – ruim 860 pagina’s – waarvan de inhoud volgens kenners heel bijzonder is en zeker tot breed commentaar zal leiden.

Na een aanvankelijk aarzelend begin ontstond toenemende aandacht van de media. Zo verscheen een keur van artikelen over de schrijver in de pers. Daarnaast werden boekbesprekingen gepubliceerd, bijvoorbeeld in Het Zoeklicht, Christenen voor Israël, Christenen Actueel, Gezinsgids, Koers, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, De Wekker en vele andere kerkelijke periodieken.

Opvallend is, dat zowel uit orthodoxe gezinten, charismatische groeperingen, als van Joodse zijde waardering is voor de boeken van de auteur. Namen als Prof. Dr. W.H. Velema, evangelist Dato Steenhuis, evangelist Feike ter Velde, de schrijver Huig Schoonderwoerd,  Prof. Dr. B. Smalhout geven aan hoe breed in identiteit die waardering uitvalt.

De verklaringen van Gert van de Weerd maken veel los. Ze vertegenwoordigen een nieuwe kijk op de profetie. Deze is breed Bijbels gefundeerd. Daarin is het Eindtijd element een voorname factor. Zo geeft de auteur een duidelijke visie op de rol in Gods heilsplan, van zowel het volk Israël, als de Gemeente van Christus. Hij zet een duidelijk en Bijbels gefundeerde mening neer over het laatst der dagen; de Eindtijd, die wellicht nabij is. Zijn Bijbelvaste exegese slaat tevens een brug naar de Joodse wijze van uitleg.

Gert A. van de Weerd, geboren in 1946 te Veenendaal. Succesvol zakenman en Oudtestamenticus. Van zijn hand verschenen acht spraakmakende verklaringen over de profeten van het Oude Testament.

lees verder

Uitgaves

Meer boeken