Bestellen

Ezechiël deel 2 De Profeet Ezechiël deel 2 729 pagina's ISBN - uitgegeven door PMI b.v. € 69,50

Ezechiël deel 2

De lezers die het eerste deel van deze verklaring van het boek Ezechiël reeds bestudeerd hebben, zullen daarmee een onderliggende kennis hebben opgebouwd. Dat is ook nodig want het tweede deel van het boek Ezechiël is zonder die wetenschap maar moeilijk te doorgronden. 

Daarvan zijn vooral de hoofdstukken 36 tot 48 spectaculair van inhoud, want ze spreken over gebeurtenissen in de Eindtijd, die ook voor ons nog in de toekomst liggen verborgen. De kern van deel 2 is de vorming van een nieuw verbond tussen God en zijn uitverkoren volk, Israël (hoofdstuk 36-48). Beide verbonden bestaan een specifieke periode in de heilsgeschiedenis van dat volk,  door sommigen bedeling genoemd. De hoofdstukken 25 t/m 35 vormen de verbinding tussen beide delen. Daarin vinden we een reeks oordelen die gericht zijn tegen die volken, die op een of andere wijze het volk Israël belaagd hebben of dat nog zullen doen. De profetie omspant namelijk vele eeuwen, vanaf Ezechiëls tijd tot de Eindtijd toe. Het staat algemeen bekend onder de titel Rechtsgeding over de volken of Rechtsgeding over de heidenvolken.
Het laatste gedeelte, de hoofdstukken 36-48, vormt daarmee een scherp contrast, want dat spreekt over een nog onvervulde toekomst, namelijk de stichting van het Messiaanse Rijk.

De kern van deel 2 is de vorming van een nieuw verbond tussen God en zijn uitverkoren volk, Israël (hoofdstuk 36-48). Beide verbonden bestaan een specifieke periode in de heilsgeschiedenis van het volk Israël, door sommigen bedeling genoemd. 

 

 

De hoofdstukken 25 t/m 35 vormen de verbinding tussen beide delen. Daarin vinden we een reeks oordelen die gericht zijn tegen die volken, die op een of andere wijze get volk Israël belaagd hebben of dat nog zullen doen. De profetie omspant namelijk vele eeuwen, vanaf Ezechiëls tijd tot de Eindtijd toe. Het staat algemeen bekend onder de titel Rechtsgeding over de volken of Rechtsgeding over de heidenvolken.
Het laatste gedeelte, de hoofdstukken 36-48, vormt daarmee een scherp contrast, want dat spreekt over een nog onvervulde toekomst, namelijk de stichting van het Messiaanse Rijk.

De Geschiedenis van Satan
Ezechiël 26, 28, 29, 30, 31 en 32 bevatten zogenaamde gelaagde profetieën. Dat wil zeggen, dat achter de eerste betekenis nog een tweede schuilgaat en die betreft de geschiedenis van Satan. Zo spreekt de Bijbel over zijn glorietijd, toen Satan nog niet tot zonde was gevallen; zijn zondeval en zijn toekomst, als de Messias  Satan zal doden. Als enige geeft Ezechiël uitgebreid aandacht aan de bron van alle kwaad. 

Klik hier om een passage te lezen uit de bespreking Ezechiël deel 2 47-2 Exegese.