Bestellen

Hosea De Profeet Hosea 459 pagina's ISBN 978-90-811410-3-1 uitgegeven door PMI Boeken € 49,00

Hosea

Hosea is een boek dat, mits de Hebreeuwse grondtekst nauwgezet gevolgd wordt, de lezer van de ene verbazing in de andere doet vallen. Het spreekt namelijk van een gepassioneerde liefdesrelatie tussen God en het volk Israël, maar ook over het verdriet van God als het tot een breuk komt. Daarin geeft Hosea een dramatisering van het karakter van de Almachtige. En ondanks dat dit in menselijke begrippen gebeurt, worden ons zo heilige zaken onthuld.
 

Hosea is eschatologisch van aard. Het geeft verrassend veel informatie vrij over toekomstige gebeurtenissen en de Eindtijd. Daarin spreekt het vooral over het lot van de tien stammen van Israël en tevens over hun zegenrijke bestemming. Al die gegevens blijken (voor zover ze tot op heden vervuld zijn) zo perfect in overeenstemming met de geschiedenis, dat Gods hand op elke bladzijde van Hosea zichtbaar wordt.

De profeet Hosea zelf doet zich kennen als een warme persoonlijkheid. Daarin is hij een type, waarin iets (naar menselijke maat gemeten) van het karakter van de Eeuwige doorschemert. Hosea is een ontroerend mooi boek, waarin we woorden des levens vinden. James Boice noemt het daarom terecht het op één na mooiste verhaal in de Bijbel. Het mooiste blijft natuurlijk de geschiedenis van Jezus Christus.

De wachtkamer van de geschiedenis
In het boek Hosea zet de Almachtige tien van de twaalf stammen (dat is Israël, later Efraïm genaamd, naar de grootste stam) resoluut aan de kant. Zo plaats hij hen in de ‘wachtkamer van de geschiedenis’

 

Ze verliezen hun identiteit, de bijzondere band met Jahweh en de kennis van hun uiteindelijke heilrijke bestemming. Wat overblijft zijn stammen, families of volken, die lukraak verstrooid over de wereld wonen. Die slechts de wetenschap gemeen hebben, dat zij ergens wortels hebben in het volk Israël. Die soms nog enige Mozaïsche gebruiken handhaven en/of Jahweh dienen (hoewel zeer gebrekkig); en… beweren af te stammen van het oude volk. De tien stammen hebben bijna alle kennis over hun hoge afkomst verloren. Ze weten slechts dat ze ‘anders zijn’. De enige die hen weet te vinden is God zelf, want Hij plaatste hen in de wachtkamer van de geschiedenis. Hij is ook degene die eens de deur van die wachtkamer zal opendoen, want dat moet gebeuren, zo zegt de profetie! Hosea openbaart ons hoe dat gaat gebeuren! 

Klik hier om een passage te lezen uit de bespreking van Hosea 3