Bestellen

Openbaring 863 pagina's ISBN uitgegeven door PMI Boeken € 72,50

Openbaring

Openbaring wordt algemeen als een moeilijk boek beschouwd. Desondanks zijn juist over dit Bijbelboek de meeste verklaringen geschreven. Dat brengt mij tevens bij de motivatie voor deze verklaring. Is er echt nog iets toe te voegen aan de onafzienbare hoeveelheid literatuur over dit onderwerp? Wel, lang durfde ik het niet aan. Maar na de publicatie van de twee delen van de Verklaring van de Profeet Ezechiël en de twee delen over Jesaja veranderde dat. Die boeken levert namelijk het fundament om Openbaring te kunnen begrijpen. Daar vond ik veel ontbrekende puzzelstukjes. De aansporingen van lezers van mijn boeken deed de rest.

Wel, zult u wellicht zeggen, speelde roeping daar geen rol in? Is de Heilige Geest niet Degene die stuurt? Zeker wel, maar dat is een persoonlijke ervaring. Daar mag ik niet mee koketteren om mijn Bijbelverklaringen extra gezag te geven. De lezer dient zelf, aan de hand van de inhoud van dit boek, vast te stellen of er sprake is van gezag. Dat vereist geen diepgaande kennis, maar een biddend openstellen voor de Heilige Geest. Hij zal het u openbaren.

In Openbaring spreekt Jezus profetisch en dat doet Hij als toekomstig koning van deze aarde. Dat Jezus profetisch spreekt – dus Gods plannen openbaart – is echter een nieuw feit, want zo gebeurde dat niet in het Oude Testament. Daar sprak God door zijn profeten en zo openbaarde Hij zijn Raad. Toen Jezus de offerdood stierf aan het kruis en opstond, ontving Hij de sleutels van het huis van David – teken van zijn toekomstig koningschap (Jesaja 22:22) – als beloning voor zijn verzoenend sterven (Jesaja 40:10). Daarmee is zijn rol in de Raad Gods veranderd. Was het in het Oude Testament de Eeuwige zelf die de Raad Gods onthulde, in het Nieuwe Testament is die taak aan Jezus Christus gedelegeerd. Daar en via Hem wordt de laatste fase van Gods Raad aan ons geopenbaard.

Deze verklaring zal de lezer verrassen, want er staan tal van vertalingen en verklaringen in die nieuw zijn; afwijkend van bestaande verklaringen. Dat is niet lichtvaardig gedaan, zoals de lezer na bestudering zal constateren. Afwijkende vertalingen en meningen worden breed onderbouwd. Desondanks zal er zeker kritiek komen, want in de theologie is afwijkend denken een hachelijke zaak.