Bestellen

Amos De Profeet Amos 425 pagina's ISBN - 978-90-811410-7-9 uitgegeven door PMI Boeken € 49,00

Amos

Amos is de eerste van de profeten, die ons gelijknamige boeken hebben nagelaten. Hij vervulde zijn bediening tijdens de regering van koning Jerobeam II. Dat was een periode waarin het Tienstammenrijk, Israël, ogenschijnlijk grote materiële voorspoed kende. Maar, niet iedereen deelde in de welvaart. Een groot deel van de bevolking leefde in bittere armoede. In de maatschappij van die tijd stond alles in dienst van succes; van persoonlijke zelfontplooiing en ongeremde zelfbevrediging. Wij noemen dat hedonisme en dat is ook een kenmerk van onze tijd.

Het boek Amos behoort tot de zogenaamde kleine profeten. Dat ziet niet op de invloed die de profeet uitoefende, maar op de omvang van het boek dat zijn naam draagt. Qua betekenis behoort Amos bij de grote profeten. Hij was namelijk de eerste die het einde van het Sinaïtische verbond aankondigde. Dat is, na de verbondssluiting op de Sinaï, de belangrijkste gebeurtenis in de oude geschiedenis van het volk Israël. Daarin treedt Amos op in de geest van de grootste profeet van het Oude Testament, Mozes, die dit alles eeuwen geleden voorzegd had.

Er is nog een tweede reden, waarom Amos zo bijzonder is. Hij zette namelijk als eerste profeet na Mozes zijn woorden op schrift. Wij noemen die generatie ‘de schrijvende profeten’. Die plotselinge verandering van profetische bediening had ook een doel. Tot dan toe waren de profeten gericht op het hier en nu van hun eigen tijd. De schrijvende profeten deden dat in veel mindere mate. Hun boodschap was geconcentreerd op de toekomst, als Israël tot zijn bestemming zal komen.

Gods woord, dat door de schrijvende profeten werd opgetekend, vormt de geestelijk bagage van Gods volk door de eeuwen heen, tot op de huidige dag. Ze vergezellen Israël op de lange weg naar het heil en houden het een zegenrijke toekomst voor. Dat betreft de komst van de Messias, het herstel van het Davidische koningschap en de vestiging van Het Messiaanse Rijk.

 

 

 

 

 

Hosanna, de Koning komt! 
U, die nu leeft, bent getuige van verbijsterende gebeurtenissen. Van een voortdurend versnellen van de opmars van Gods Heil en de vervulling van alle profetie. Dat zal de wereld voorgoed veranderen. Niet Washington, Peking, Brussel of Moskou is het centrum van de wereld, maar Jeruzalem, de Godsstad. Heel lang geleden zag de Psalmist deze toekomst en zong (Psalm 2:4-6, N.B.G.-vertaling): Die in de hemel zetelt, lacht; de HERE spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn Koning (Jezus) gesteld over Sion (Jeruzalem), mijn heilige berg! 

Klik hier om een passage te lezen uit de bespreking van Amos 9.